Ambalaža velikog formata

Štancana
ambalaža

0201 A
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0210 B
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0211 A
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0215 PL
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0217
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0421
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0422
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0426
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0427
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0431
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0457
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje

0471
Kutija za proizvode.

Namjena
Transport i skladištenje