Valovita ljepenka

Vrste materijala

Ljepenke je moguće naručiti u svim kombinacijama smeđe i bijele boje.

Otvoreni val

Otvoreni val

E val 1.2 - 2.0 mm
B val 2.4 - 3.0 mm

Troslojna valovita ljepenka

Troslojna valovita ljepenka

E val 1.2 - 2.0 mm
B val 2.4 - 3.0 mm
C val 3.5 - 4.2 mm

Peteroslojna valovita ljepenka

Peteroslojna valovita ljepenka

E/B val 3.6 - 4.1 mm
B/C val 6.0 - 7.6 mm