Politika zaštite osobnih podataka

Pravila privatnosti

Uvođenjem Uredbe za zaštitu osobnih podataka GDPR-a, naša poslovna organizacija želi skrenuti pozornost na važnost zaštite osobnih podataka prilikom njihove obrade.
Smatramo da su osobni podatci povezani s temeljnim pravom i slobodom svakog pojedinca što je definirano i člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Euopske unije gdje se utvrđuje da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
Naša poslovna organizacija želi obavijestiti sve zainteresirane strane (kupce, klijente, dobavljače, poslovne partnere, zaposlenike, zakondavca) da smo usklađeni s temeljnim načelima obrade osobnih podataka iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka članak 5. stavak 1. U to ime proveli smo čitav niz aktivnosti kako bi demonstrirali pouzdanost i dokazivost prema GDPR uredbi. Imenovali smo Službenika za obradu osobnih podataka, izradili smo procedure za zaštitu osobnih podataka, prepoznali potencijalne rizike za osobne podatke, proveli tehničke i organizacijske zaštitne mjere. Osim izrađene GDPR dokumentacije angažirali smo vanjskog neovisnog konzultanta koji je kroz Izvještaj ocjenio razinu usklađenosti s Uredbom. Svjesni smo da je provedba zaštite osobnih podataka (GDPR) kontinuiran proces koji zahtjeva stalnu brigu o sustavu. Naša namjera je svesti rizik neovlaštene i nezakonite obrade podataka na minimum. Obrada podatka će biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivana te isključivo za svrhe zbog kojih su podaci prikupljani.
Naši zaposlenici su upoznati s internim procedurama povezanim sa zaštitom osobnih podataka. Sve zainteresirane strane smo upoznali s našim oprediljenjem kroz ovu Politiku zaštite podataka koja ima deklarativnu narav.Svoja prava na zaštitu osobnih podataka zaposlenici i ostali ispitanici mogu ostvariti kod Službenika za zaštitu osobnih podataka Mirjane Kelemen, čiji je telefonski broj +385 98 163 58 58 ili putem mail-a: mirjana.kelemen@reklampak.hr. Želimo biti poslovna organizacija kojoj se vjeruje.

Reklampak d.o.o.
Donja Pačetina 15a
49223 Sveti Križ Začretje
OIB 73897587379

info@reklampak.hr
Tel: +385 49 227 484
Fax: +385 49 227 286